Kadın Meclisi Çalışma Grupları

1. Kadın, Çocuk ve Aile Çalışma Grubu

Aile içi şiddet gören kadınların ve çocukların hukuksal, sosyal barınma ve aile içinde haklarının korunması, bilinçlendirilmesi, bu konularda gerekli eğitimlerin verilmesi çalışmalarının yapılması.

2. Kentlilik Bilinci Çalışma Grubu

Uşak ili çevre sorunları konusunda halkın bilinçlendirilmesi, evsel atıkların ayrı toplanmasının sağlanması konusunda çalışma yapmak. Uşak ili çehresinin geliştirilmesi güzelleştirilmesi, ilimizde görüntü kirliliği yaratan durumların tespit edilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi konularında araştırma yapmak.

3. Ekonomik ve Kalkınma Araştırma Grubu

Uşak ili merkezinde ikamet eden girişimci kadınların ekonomik destek alabilmeleri veya proje üretebilmeleri konusunda yapılabilecek çalışmaların ve araştırmaların yapılması.

4. Eğitim Çalışma Grubu
Kadını ve aileyi ilgilendiren her türlü konuda (maddi, manevi şiddet, boşanmada kadın hakları, kadınların sağlıkları ile ilgili bilgilendirme, olumsuz çevre faktörleri, gıda terörizmi, çocuk eğitim,vb.) paneller hazırlanması.
Kadının sosyal hayata daha çok katılımını sağlayacak, yaşam seviyesini yükseltecek eğitimler ve seminerler (Avrupa birliği fonlarından kadınların yararlandırılması, medeni kanunun kadınlara tanıdığı haklar, bilgisayar ve internet okur yazarlığı, iş kurma eğitimleri, vb.) düzenlenmesi.
5. Mevcut Uşak Hastanelerinin Korunması Çalışma Grubu
İlimizde yeni yapılan 400 yataklı devlet hastanesi hizmete girdikten sonra onunla birlikte şu anda mevcut olan 600 yataklı devlet hastanesinin modernleştirilerek Uşak halkına hizmet etmeye devam etmesini ve Uşak merkezindeki yatak kapasitesinin 600 den 400 e düşmemesini, bilakis 1000 yataklı olarak hizmet etmesinin sağlanması hususunda çalışma yapılması.